Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är en motortrafikled?

Lär dig om vad en motortrafikled är för något och vilka skillnaderna är mellan en motortrafikled och en motorväg. Lär dig allt som behövs för att ta körkortet!

En motortrafikled har många likheter med en motorväg, samma regler gäller. Skillnaderna är att körbanorna på en motorväg alltid är åtskilda, vilket de inte alltid är på en motortrafikled.

Vidare har motortrafikleder lite sämre standard än motorvägar så därför är hastighetsbegränsningen oftast lite lägre. Påfarterna saknar i regel accelerationsfält, och då gäller väjningsplikt.