Vad är bromsservo?

Vad är bromsservo?

Vi lär dig vad bromsservo är för något, vad dess funktion är och hur du kan kontrollera om din bromsservo fungerar som den ska.

Bromsservon hjälper dig att bromsa. Med hjälp av motorn så förstärker systemet bromskraften från pedalen till hjulen. Tänk på att bromsservon endast fungerar när motorn är igång. Vid bogsering blir du tvungen att trycka extra hårt på bromspedalen eftersom motorn inte är igång. Hur du kontrollerar bromsservon: