Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är dimljus?

Dimljus eller dimstrålkastare är en viktig del av bilens belysning, särskilt vid situationer där sikten är begränsad. Läs hela artikeln för att se mer.

Dimljus, som även kan benämnas dimstrålkastare, är en typ av belysning som sitter framtill på bilen. Denna typ av belysning är främst tänkt att användas när det är dimma eller i fall där kraftiga regnskurar skymmer sikten i stor utsträckning. Dimljus får även i kombination med parkeringsljus ersätta halvljus när det är ljust ute. Men tänk på att du inte får använda halvljus och dimljus samtidigt.