Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är en gågata?

På gågator får enbart vissa typer av fordon köra, vilket gör att vanliga trafikanter inte får använda gågator för körning. Läs hela artikeln för att se mer.

En gågata innebär att endast vissa motordrivna fordon får köras där. Sjuktransporter, transport till och från bostad/hotell, samt varuleveranser är exempelvis tillåtna att köra på gågator.

Alla fordon får korsa gågatan, men då tillämpas gångfartsområdets regler, vilket i korta drag innebär att du har väjningsplikt mot gående samt att maxhastigheten är gångfart. Alltså gäller det samma regler som när man korsar en cykelbana.