Teoricentralen faktabanken sverige

Vad behöver man kunna för att klara teoriprovet?

Vi går igenom hur teoriprovet är uppbyggt och ger tips på vad du behöver kunna för att få ett godkänt betyg på ditt teoriprov för din resa mot körkortet.

Vid teoriprovet så är det viktigt att du visar att du besitter den kunskap som krävs för att vara en trygg och säker bilförare. Detta prov, som även kallas för kunskapsprovet, mäter därför dina kunskaper inom dessa fem olika områden:

  • Beteende - Detta segment inkluderar bland annat hur saker som medicin, stress, droger, alkohol och trötthet påverkar dig som bilförare. Här går man även igenom hur tiden på dygnet kan påverka din bilkörning.
  • Miljö - Hur du kör bilen på ett miljömedvetet sätt, samt hur olika transportsätt och fordon har olika påverkan på miljön.
  • Fordonskännedom och manövrering - Sambanden mellan ditt agerande som bilförare och bilens uppträdande på vägen. Hur bilen fungerar och potentiella risker som kan uppstå om bilen inte fungerar på ett korrekt sätt, samt hur väglag påverkar bilkörningen.
  • Trafikregler - Hastighetsgränser, vägmärken, omkörningar och vägmarkeringar. Samt saker som hur mycket last du får ha med i bilen, hur du packar bilen på ett korrekt sätt och dina skyldigheter mot andra personer i trafiken.
  • Trafiksäkerhet - Hur olika väglag påverkar din bilkörning och bilens uppträdande på vägen. Hur man visar ett gott omdöme och vad det innebär, samt hur du korrekt anpassar din hastighet efter olika faktorer.