Teoricentralen faktabanken sverige

Vem får bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?

Att vi kör på höger sida om vägen kommer nog inte som någon överraskning, men vilka fordon får egentligen bryta mot denna lag och färdas på fel sida av vägen?

Väghållningsfordon får till exempel framföras på vänster sida av vägen, trots att detta inte är tillåtet för andra fordon. Ett annat exempel är utryckningsfordon som brandbil och ambulans som tillfälligt får färdas på fel sida av vägen vid behov.