Vilka behörigheter finns det för MC?

Vilka behörigheter finns det för MC?

Vi går igenom de olika behörigheterna för motorcykel. Lär dig om kraven och åldersgränserna för de olika MC-korten och vad som skiljer de åt.

Det finns tre olika behörigheter för MC.