Teoricentralen faktabanken sverige

Anmälningsplikt

Vad innebär anmälningsplikten? Vi förklarar mening bakom ordet och hur det i praktiken påverkar dig om ett brott uppstår, eller om du misstänker brott.

Anmälningsplikt innebär att man är skyldig med straffansvar att kontakta polis då ett brott uppstår. Det behöver inte bara gälla då själva brottet uppstår utan det kan gälla då en misstanke kring ett brott uppstår.