Begränsad fordonshöjd

Begränsad fordonshöjd

Vad innebär begränsad fordonshöjd? Här går vi igenom vad som menas med begränsad fordonshöjd, och vilka begränsningar som finns på svenska vägar.

Begränsad fordonshöjd innebär att endast fordon under en viss höjd kan passera utan risk för kollision. Det är vanligt att stöta på begränsad fordonshöjd vid broar.

Om du kör ett fordon högre än 4,5 meter så kan du därför behöva planera din körning i förväg då detta är gränsen för fri höjd på svenska vägar.