Teoricentralen faktabanken sverige

Brant uppförsbacke

Vad är en brant uppförsbacke? Här hittar du definitionen av en brant uppförsbacke, samt tips för vad som är bra att tänka på när du kör i brant uppförsbacke.

Med en brant uppförsbacke så menar man att vägen lutar brant uppåt. Om vägen lutar 6% eller mer (om vägen stiger eller sjunker 6 meter på hundra meter) så finns oftast en varningsskylt på plats som i procent visar lutningen.

Notera att varningsskyltar inte alltid finns på plats, vid exempelvis längre branta sträckor så är det vanligt att det inte finns någon varningsskylt.

När du kör i brant uppförsbacke så är det ofta en bra idé att växla ner för att få en ökad manövreringsförmåga och för att undvika att hjulen slirar. Desto brantare backen är desto lägre växel bör du använda dig av.