Teoricentralen faktabanken sverige

Dimma

Vad är dimma? Vi förklarar innebörden av dimma, vilka effekter det har i trafiken och under vilka förhållanden dimma bildas.

Dimma innebär att luften är så bemängd med små vattendroppar att sikten är mindre än 1 km. är sikten mellan 1 km och 1 mil talar man istället om dis. Om dimman består av iskristaller kallas den för isdimma. Mellan dimma och moln finns ingen principiell skillnad, endast att moln inte når marken.

För att det ska bildas dis och dimma behöver luften vara mycket fuktig. I de flesta fall sjunker också temperaturen i samband med att dis och dimma bildas. När temperaturen sjunker kondenserar vattenånga till vattendroppar, om luften är tillräckligt fuktig, vilket bildar dimma och dis.