Teoricentralen faktabanken sverige

Direktseende

Vad är direktseende? Här hittar du en förklaring till vad direktseende är för något, vilken roll det fyller under körning och mer!

Direktseende är även känt som centralseende. Denna typ av seende utgör enbart 1–2% av en människas synfält. Exempelvis vid körning hjälper direktseendet oss att tolka information som finns på en liten skylt.

Enkelt uttryckt handlar det om där vi fokuserar med blicken. Resterande 98-99% är det som kallas för periferiseende, här upptäcker ögat främst det som är i rörelse.