Ord

Direktseende

Direktseende även benämnts som centralseende. Denna typ av seende utgör enbart 1–2% av en människas synfält. Exempelvis vid körning hjälper direktseendet oss att tolka information som finns på en liten skylt. Enkelt uttryckt handlar det om där vi fokuserar med blicken. Resterande 98-99% är det som kallas för periferiseende, här upptäcker ögat det som är rörande.

  • Synfält: Det halvcirkelformade område vi ser med våra ögon. I normala fall är synfältet cirka 180 grader. Det vill säga en halvcirkel.

  • Centralseende: Kallas även för direktseende. Utgör 1-2% av synfältet som du tydligast ser. Tack vare centralseendet kan vi uppfatta vad som står på en skylt vid vägen, exempel en tilläggstavla.

  • Periferiseende: 98-99% av synfältet som vi inte kan uppfatta lika tydligt som centralseendet. Detta försämras när vi är trötta eller alkoholpåverkade. Vi kan upptäcka saker med periferiseendet, men måste använda direktseendet för att tydligt kunna se vad det är. Tänk dig att du fokuserar på en punkt (direktseende). Allt annat som du inte har i fokus är periferiseende och det är inte lika skarpt som ditt direktseende. Se bild, den gråa ytan utgör periferiseendet medan det röda utgör direktseendet i det mänskliga ögat.

Läs mer om direktseende och synen.

Senast uppdaterad 2021-06-12.