Teoricentralen faktabanken sverige

Färdbroms

Vad innebär färdbroms? Vi förklarar innebörden av färdbromsen och ger en kort beskrivning för hur bromssystemet i bilen är uppbyggt.

Färdbromsen används till att sänka bilens hastighet vid färd. Utöver färdbromsen så finns även parkeringsbromsen, som ser till att ett stillastående fordon inte sätts i rullning.

Bilen är av säkerhetsskäl utrustad med två bromskretsar. Om en bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta djupare och ett högre pedaltryck behövs för att få normal bromseffekt. Förarens tryck på bromspedalen förstärks även av en bromsservo.