Teoricentralen faktabanken sverige

Fartblindhet

Vad är fartblindhet? Här hittar du innebörden för fartblindhet, riskerna det innebär och hur du undviker att själv råka ut för det.

Vid långa sträckor och vid höga hastigheter kan fartblindhet uppstå, vilket betyder att förmågan att bedöma sin egen hastighet försämras. Man upplever inte att hastigheten är hög utan man tror att istället att bilen färdas betydligt långsammare än vad som egentligen sker. Det hela kan leda till att bromssträckan missbedöms och att du bromsar för sent vilket kan leda till allvarliga olyckor. Fartblindhet kan kopplas ihop med tunnelseende där hög hastighet också kan ställa till det för dig som trafikant ute på vägen. Om du vet att risken är stor att bli fartblind så bör du som vana regelbundet blicka mot hastighetsmätaren, särskilt inför att du tar en avfart eller om du ser att det börjar bildas en kö framför dig.