Teoricentralen faktabanken sverige

Farthinder

Vad är farthinder? Ta del av förklaringen bakom farthinder, vilka utföranden de kan komma i och vart det är vanligast att stöta på de.

Farthinder är ett trafikhinder som sätts upp för att sänka trafikens hastighet på ställen där hög hastighet kan leda till mycket olyckor. Farthinder kan bestå av gupp, sidoförflyttningar eller avsmalningar med hjälp av refuger som gör det svårt att möta andra fordon och dämpar hastigheten.

Det är vanligt att stöta på farthinder i bland annat bostadsområden, villaområden eller de centrala delarna av byar och städer.