Teoricentralen faktabanken sverige

Gas för fordonsdrift

Vad innebär gas för fordonsdrift? Vi förklarar innebörden bakom detta vägmärke och även hur det specifierar vad som tillhandahålls.

Gas för fordonsdrift är ett vägmärke som används för att ange anläggningar som erbjuder olika typer av fordonsgas. Den exakta typen av gas framgår genom förkortningen som står med på märket, exempelvis LPG eller CNG.