Teoricentralen faktabanken sverige

Heldragen linje

Vad är en heldragen linje? Vi förklarar vad en heldragen linje innebär och vilka regler som gäller, samt vilka undantagsfall som finns.

Denna linje får endast med vissa undantag överskridas, annars är det förbjudet att överskrida en heldragen linje.

Exempel på undantag är till exempel om du ska åka till eller från en fastighet, om det finns en streckad linje på höger sida av den heldragna linjen samt om du ska undvika hinder och det inte finns mer plats på vägen. Vid dessa undantag får man överskrida en heldragen linje.