Teoricentralen faktabanken sverige

Helförsäkring

Vad innebär helförsäkring? Vi förklarar vad som menas med helförsäkring, vilka komponenter den innehåller och vilka regler som gäller.

Helförsäkringen innehåller trafik, delkasko och vagnskadeförsäkring. Det som skiljer helförsäkringen mot trafik- samt halvförsäkringen är att den även täcker vid skador på ditt eget fordon om det var du som orsakade olyckan, eller om bilen blivit utsatt för skadegörelse. Denna försäkring är frivillig, det är enbart trafikförsäkringen som är obligatorisk.