Teoricentralen faktabanken sverige

Huvudled

Vad är en huvudled? Vi förklarar innebörden av huvudled, vad dess syfte är, vilka regler som gäller på de och väjningsplikter.

En huvudled eller huvudväg är en stadsväg med hög kapacitet som ligger under motorvägar/motorvägar på väghierarkin vad gäller trafikflöde och hastighet. En huvudvägs primära funktion är att leverera trafik från samlingsvägar till motorvägar eller motorvägar, och mellan stadskärnor på högsta möjliga servicenivå.

En huvudled innebär att alla som ska in på huvudleden ska lämna företräde åt de som befinner sig på huvudleden. Huvudleder märks ut med skyltar i början av huvudleden och sedan efter varje korsning om det inte på annat sätt är tydligt att huvudleden fortsätter.