Teoricentralen faktabanken sverige

Hybridbil

Vad är en hybridbil? Vi förklarar definitionen av hybridbil och ger exempel på vilka kraftkällor som är vanliga att se på moderna hybridbilar.

Hybridbil är en typ av bil som använder två eller flera kraftkällor för att drivas. Det vanligaste är att bilen utöver en vanlig förbränningsmotor även har en eller flera elmotorer och batterier som hjälper till att driva bilen.