Teoricentralen faktabanken sverige

Hästfordon

Vad är hästfordon? Vi förklarar innebörden av hästfordon och vilka regler som gäller för de när de färdas på offentliga vägar.

Hästfordon är definierat som ett fordon som är förspänt med dragare. Det vill säga, ett hästfordon kan vara en vagn som dras av en eller flera hästar och bestämmelser för fordon enligt Vägverkets förordningar gäller.