Teoricentralen faktabanken sverige

Kännetecken

Vad betyder kännetecken? Vi förklarar innebörden av ordet och erbjuder även ett praktiskt exempel för hur det kan användas i en mening.

Ett kännetecken är en utmärkande egenskap, alltså något som identifierar ett objekt till exempel.

Ett praktiskt exempel på ordet kännetecken skulle kunna vara följande: Ett kännetecken för ovana bilförare är att de fäster blicken för nära bilen.