Teoricentralen faktabanken sverige

Körbana

Vad är en körbana? Vi förklarar innebörden och vad en körbana består av. Lär dig innebörden av ord och termer med vår hjälp!

Körbanan omfattar körfälten tillsammans. Vanligtvis har vägen ett körfält i vardera riktningen. Ibland finns det flera körfält i samma riktning. En motorväg har skilda körbanor med minst två körfält i vardera riktningen.