Körfältspilar

Körfältspilar

Vad innebär körfältspilar? Vi förklarar vad dessa pilar innebär för dig som trafikant och vad som är viktigt att tänka på när du stöter på de.

Körfältspilar är markeringar som används för att upplysa om det mest lämpliga körfältet för en given riktning inför en korsning. Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar.