Teoricentralen faktabanken sverige

Körfältspilar

Vad innebär körfältspilar? Vi förklarar vad dessa pilar innebär för dig som trafikant och vad som är viktigt att tänka på när du stöter på de.

Körfältspilar är markeringar som används för att upplysa om det mest lämpliga körfältet för en given riktning inför en korsning. är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar. 

  • En körfältspil som pekar rakt fram anger att detta körfält är för dig som ska fortsätta färdas rakt fram.
  • En körfältspil som pekar åt vänster eller höger anger att detta körfält är för dig som planerar att svänga där.
  • En körfältspil som pekar både rakt fram och åt höger anger exempelvis att du får både köra rakt fram och svänga höger där.