Teoricentralen faktabanken sverige

Lastsäkring

Vad innebär lastsäkring? Vi förklarar vikten av lastsäkring och erbjuder nyttiga tips för lastsäkring för olika lastmetoder.

Lastsäkring eller säkring av last är ett sammanfattande begrepp för de olika åtgärder som genomförs för att last inte ska förskjutas, glida eller välta under transport. Det är viktigt att säkra lasten för att förhindra skador på last, passagerare eller andra trafikanter, samt för att lasten annars kan påverka bilens köregenskaper.

Generella tips för lastning:

 • Placera lastens tyngdpunkt så lågt som möjligt, och så nära bilens mittpunkt som möjligt
 • Markera utskjutande last med flagga eller vimpel i dagsljus, eller ljus och reflex i mörker
 • Tänk på att vanligt B-körkort har en maxvikt på 3 500 kg
 • Ha bilens tekniska begränsningar i åtanke om du kör tung last

När du lastar i en personbil så bör du säkra lasten på följande sätt:

 • Stuva lasten mot ryggstöd och sidor för att förhindra rörelse
 • Om lasten riskerar att tippa så bör du lägga den ned om möjligt
 • Undvik att ha tung last ovanför ryggstödet även om det finns skyddsnät
 • Använd lastöglor om det finns i bilen
 • Placera inte lösa föremål på hatthyllan i bilen. Vid en kollision eller kraftig inbromsning så kan de förvandlas till projektiler

När du lastar på takräcke så bör du säkra lasten på följande sätt:

 • Surra och spänn fast allt ordentligt, använd spännband om möjligt
 • Tänk på vikten och överskrid inte maxvikten för din bil
 • Försäkra dig om att lasten klarar rörelser i alla riktningar och att den inte skiftar eller rör på sig

När du lastar i takbox så bör du säkra lasten på följande sätt:

 • Om du lastar för tungt på taket så kan bilen bli vinglig, undvik därför allt för hög vikt
 • Säkra lasten i boxen eller packa tätt så att lasten inte kan skifta eller röra på sig
 • Tänk på vikten och överskrid inte maxvikten för din bil

När du lastar i släpkärra så bör du säkra lasten på följande sätt:

 • Försäkra dig om att lasten klarar rörelser i alla riktningar och att den inte skiftar eller rör på sig
 • Surra och spänn fast allt ordentligt, använd spännband med spännare om möjligt
 • Tänk på vikten och överskrid inte maxvikten för hur tungt släp du får dra med din bil
 • Ha släpkärrans kultryck i åtanke för att undvika att bilen eller släpkärran lyfter sig