Teoricentralen faktabanken sverige

Mittlinjer

Vad är mittlinjer för något? Vi förklarar vad mittlinjer är och vad du bör ha i åtanke kring de. Lär dig meningen bakom ord och termer med vår ordbok!

Mittlinjen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Du bör undvika att korsa mittlinjen utom vid omkörningar.