Teoricentralen faktabanken sverige

Mobiltelefoni och risker

Vad innebär mobiltelefoni och risker? Vi förklarar vilka risker som mobiltelefoni vid bilkörning innebär, både vid samtal och SMS.

Enligt flertalet studier är det vanligt förekommande att bilister pratar i mobiltelefon vid bilkörning vilket även uppges vara den näst mest förekommande distraktionen vid bilkörning efter att ändra radioinställningar.

Att prata i mobiltelefon genererar överlag ett farligare körsätt genom att bilförarna är mer benägna att ta större risker i trafiken vilket kan exemplifieras genom att de kör fortare än vad hastighetsbegränsningarna tillåter, har ett aggressivare körsätt, oftare bryter trafikregler så som att köra mot såväl stoppskyltar som rött ljus.

Att SMS:a i samband med bilkörning påverkar, likt samtal, förarens körprestanda i form av såväl längre reaktionstid som bromstid, ojämnt avstånd till andra bilar, sämre kontroll över bilens färdriktning samt ökar risken för trafikolyckor. Vidare tyder studier på att bilförare som SMS:ar är mer benägna att oavsiktligt byta körfält samt att köra svajigare

Under år 2021 bötfälldes närmare 18 300 personer för användande av mobiltelefon vid färd. Det är alltså än idag vanligt att personer använder telefonen för att svara på SMS eller ringa samtal i trafiken, trots de många risker som detta innebär.