Teoricentralen faktabanken sverige

Mötesplats

Vad är en mötesplats? Lär dig vad mötesplatser är för något och vad de är till för, samt vad som gäller om du stöter på ett vägmärke för detta.

Mötesplatser är till för att man skall få plats att mötas. Den som kommer först fram till mötesplatsen skall vänta på mötande trafik.

Det spelar ingen roll vilken sida av vägen vägmärket sitter på. Den som kommer fram först till märket skall alltid vänta (på sin egen sida av vägen).