Teoricentralen faktabanken sverige

Naturlagar

Vad innebär naturlagar? Vi förklarar vad som menas med naturlagar och även hur de påverkar bilkörning, bland annat genom rörelseenergi.

En naturlag är en sats eller ekvation som beskriver regelbundenheter i naturförloppen. Ett exempel på en naturlag som är relevant vid bilkörning är rörelseenergin.

Rörelseenergin står i direkt förhållande till bromssträckan, bilens rörelseenergi påverkas bland annat av dess vikt och hastighet. Rörelseenergin ökar i kvadrat i förhållande till hastighetsförändringar för bilen. En bil som exempelvis ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h gör att rörelseenergin, och därmed bromssträckan, niodubblas.