Teoricentralen faktabanken sverige

Nedsatt syn

Vad innebär nedsatt syn? Vi förklarar definitionen och beskriver även det vägmärke som signalerar att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande

En person med nedsatt syn är per definition en person som på bästa ögat och efter korrektion med glasögon eller kontaktlinser har en synskärpa som är 0,3 eller sämre. Eller den som har ett synfält på mindre än 20 grader.

Det finns även ett vägmärke som signalerar att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande, vilket är en gul rektangel med röda kanter och med fem svarta prickar i rad. Om du ser detta vägmärke bör du anpassa din körning efter att eventuella fotgängare kan ha svårt att se dig.