Teoricentralen faktabanken sverige

Nollvisionen

Vad är nollvisionen för något? Här hittar du svaret på vad nollvisionen innebär och vad målet med initiativet är. Vi hjälper dig att lära dig ord och termer!

Nollvisionen är en grund till Sveriges arbete för att göra trafiken säkrare. Det långsiktiga målet är att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken.

Detta kan ses som ett omöjligt mål men enligt Trafikverket är denna vision ett mer etiskt förhållningssätt och en strategi för att ytterligare skapa en mer trafiksäker miljö. Med denna strategi har Sverige lyckats halvera antalet som omkommer i trafiken sen 1997.