Teoricentralen faktabanken sverige

Nöduppställningsplats

Vad är en nöduppställningsplats? Vi förklarar innebörden av en nöduppställningsplats samt hur dessa markeras i trafiken.

En nöduppställningsplats är en plats fär du kan ställa ditt fordon vid motorstopp, haveri eller liknande. Det kan på dessa platser även finnas en hjälptelefon eller brandsläckare tillgängligt. Nöduppställningsplatser markeras med vägmärken som är utformade efter förhållandena på platsen.