Teoricentralen faktabanken sverige

Påbudsmärken

Vad är påbudsmärken? Här hittar du en beskrivning för vad som definierar påbudsmärken och vad de innebär i praktiken för trafikanter.

Påbudsmärken är en typ av vägmärken som uppmanar trafikanterna. Ett påbud är egentligen detsamma som en uppmaning som man måste följa. För de påbudsmärken som visar ett slag av trafikanter gäller att andra trafikantslag inte får passera skylten.