Teoricentralen faktabanken sverige

Parkering

Vad innebär parkering? Vi förklarar vad som menas med parkering och i vilka fall du stannar bilen och det inte räknas som parkering.

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare. Uppställningen sker av någon anledning som

  • inte föranleds av trafikförhållandena
  • inte sker för att undvika fara, eller
  • inte sker för på- eller avstigning eller på- elleravlastning av gods.