Parkeringsvakt

Parkeringsvakt

Vad är en parkeringsvakt? Vi förklarar vad en parkeringsvakt är för något, vad deras roll är och vilka följder en felparkerad bil kan drabbas av.

En parkeringsvakt, i Sverige populärt kallad ”lapplisa”, är en tjänsteman som övervakar parkeringsplatser och att parkeringsbestämmelser efterlevs. Om ett fordon är felparkerat på gatumark utfärdar parkeringsvakten en parkeringsanmärkning och sker felparkeringen på tomtmark utfärdas en kontrollavgift.