Teoricentralen faktabanken sverige

Personbil

Vad är en personbil? Vi förklarar vad definitionen för en personbil är. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

En personbil är ett motorfordon avsett för persontransport som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen. Personbilar delas in i personbil klass I och personbil klass II.

Personbil klass I är det som de flesta tänker på när de hör ordet personbil. Det är en bil som är byggd för persontransport och kräver vanligt B-körkort för att få köras.

Det finns även personbil klass II, som är husbil eller lastbil.