Teoricentralen faktabanken sverige

Placering

Vad innebär placering? Vi förklarar vad som menas med placering och erbjuder ett praktiskt exempel på korrekt placering.

Placering är var och hur du placerar bilen på vägen. Korrekt placering beror situationen och i vilken riktning du ska.

Du bör i så stor mån som möjligt placera bilen för att visa din avsikt för andra trafikanter. Om du exempelvis ska svänga höger så ska du placera bilen nära högerkanten.