Teoricentralen faktabanken sverige

Prestige

Vad innebär prestige? Vi förklarar vad prestige är för något och hur det kan relatera till bilkörning i praktiken. Lär dig mer om ord och termer med vår ordbok!

Prestige är ett mått på uppfattningen av hur kollektivet värderar en person eller en grupp. I praktiken så kan prestige exempelvis innebära att en förare tror att de är värda mer än andra, vilket kan resultera i att de kör på ett själviskt och otryggt sätt.