Teoricentralen faktabanken sverige

Provpunkter

Vad är provpunkter? Vi förklarar innebörden av provpunkter och listar även de möjliga provpunkter som kan dyka upp på uppkörningen.

Provpunkter är de olika aspekter som kan ingå i exempelvis körprovet (uppkörningen). Exempelvis så är de möjliga provpunkterna vid körprovet följande:

 • Säkerhetskontroll
 • Körställning
 • Effektiv bromsning
 • Parkering
 • backning
 • Start i lutning
 • Vändning
 • Start från vägkant
 • Användade av reglage
 • Oskyddade trafikanter
 • Körning i körfält
 • Körfältsbyte
 • Gatukorsning
 • Signalreglerad korsning
 • Cirkulationsplats
 • Passerande av fordon som står stilla
 • Körning i tätort
 • Självständig körning mot mål
 • Körning i vägarbetsområde
 • Järnvägskorsning och/eller spårvägskorsning
 • Körning på smal väg och/eller krokig väg
 • Motorväg, motortrafikled eller liknande vägar
 • Infart till landsväg
 • Sväng från landsväg
 • Körning på landsväg
 • Omkörning
 • Möte
 • Nedsatt sikt och mörker
 • Riskfyllt och halt väglag
 • Situationsanpassade frågor