Teoricentralen faktabanken sverige

Registreringsskylt

Vad är en registreringsskylt för något? Lär dig vad syftet med en registreringsskylt är, samt hur formateringen på dagens skyltar ser ut.

Registreringsskylten visar ett fordons registreringsbeteckning. Tidigare så fanns även skattemärke på registreringsskylten men detta används inte sedan 2010.

  • Innan 2019 så bestod alla registreringsskyltar av 3 bokstäver och 3 siffror
  • Men efter 2019 så kan registreringsskyltar även bestå av 3 bokstäver, 2 siffror och en bokstav.