Teoricentralen faktabanken sverige

Reserverat körfält

Vad innebär reserverat körfält? Vi förklarar vad som menas med reserverat körfält och går igenom vilka fordon som får köra där om inget annat anges.

Reserverat körfält, eller kollektivkörfält, är ett körfält som ednast vissa fordon får använda. De som får köra i kollektivkörfält (om ingen tilläggstavla anger annat) är enbart förare av fordon i linjetrafik, cyklister samt förare av moped klass II. Dessa fält är skyltade med rund blå tavla med en buss på.