Teoricentralen faktabanken sverige

Reversibelt körfält

Vad innebär reversibelt körfält? Vi förklarar vad ett reversibelt körfält är för något och hur de markeras med hjälp av vägmarkeringar.

Ett reversibelt körfält är ett körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och den andra körriktningen. Dessa körfält markeras vanligtvis med dubbla sträckade linjer.