Teoricentralen faktabanken sverige

Riskmedvetenhet

Vad innebär riskmedvetenhet? Här hittar du definitionen av riskmedvetenhet och även hur det relaterar till bilkörning och uppkörningen.

Riskmedvetenhet är hur medveten du är om risker och hur du anpassar ditt beteende efter olika situationer. Det är en kritisk aspekt för att vara en trygg bilförare, och det är även något som väger tungt vid uppkörningen.