Teoricentralen faktabanken sverige

Selektiv varseblivning

Vad innebär selektiv varseblivning? Vi förklarar denna process i hjärnan och hur den används för att hjälpa oss i trafiken.

Selektiv varseblivning är den process i hjärnan där vissa intryck sorteras bort, för att du ska kunna fokusera på rätt intryck. För nya bilförare så är det mesta nytt, vilket gör att det är lätt hänt att fel saker blir uppmärksammade eller att fel beslut fattas.