Teoricentralen faktabanken sverige

Självkännedom

Vad innebär självkännedom? Vi förklarar definitionen av självkännedom och vilka riskerna av dålig självkännedom är inom bilkörning.

Självkännedom är egenskapen hos människor att ha kunskap om sina egna mentala tillstånd, som trosföreställningar och viljeattityder. En dålig självkännedom kan exempelvis leda till att man överskattar sin förmåga som bilförare, och då kör fortare än vad man egentligen klarar av till exempel.