Teoricentralen faktabanken sverige

Skolbuss

Vad är en skolbuss? Här hittar du en beskrivning för vad en skolbuss är för något. Lär dig betydelsen av ord och termer med vår ordbok!

En skolbuss eller skolskjuts är en buss som är avsedd för transport till och från skolan för de elever i skolåldern som har lång, besvärlig eller farlig skolväg.