Teoricentralen faktabanken sverige

Stannandeförbud

Vad är ett stannandeförbud? Vi förklarar vad som gäller vid ett stannandeförbud och hur det skiljer sig från ett parkeringsförbud.

Vid stannandeförbud får man inte stanna alls, och vid parkeringsförbud får man bara stanna för av- och påstigning av passagerare, eller för att lasta och lossa gods.