Teoricentralen faktabanken sverige

Stigningsfält

Vad är ett stigningsfält? Här hittar du beskrivningen för vad ett stigningsfält är för något och vad det innebär i praktiken.

Ett stigningsfält är extra körfält i uppförsbacke till vänster om ordinarie körfält i stigningens riktning, avsett att underlätta omkörning på väg som frånsett stigningsfältssträckor endast har ett körfält per riktning. Detta ökar framkomligheten och gör det säkrare att köra om tung trafik.