Teoricentralen faktabanken sverige

Tomgångskörning

Vad innebär tomgångskörning? Vi förklarar vad man menar med tomgångskörning, vilken påverkan det har på närmiljön och vilka regler som finns.

Tomgångskörning är att du låter bilen vara igång samtidigt som du står parkerad. Tomgång är det låga varvtalet en förbränningsmotor ligger vid då den är igång men inte används. Detta kan vara störande och det orsakar utsläpp av farliga ämnen till luften. Därför är tomgångskörning ofta begränsad.