Teoricentralen faktabanken sverige

Trippelaxel

Vad innebär trippelaxel? Här hittar du definitionen av en trippelaxel samt vad trippelaxeltryck innebär. Lär dig ord och termer med vår ordbok!

Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln. Med trippelaxeltryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan.